La Millor Solució
per al teu Projecte

Escoltem les teues idees. Treballem en el projecte.
REFORMES

Obres en vivendes, oficines de treball, locals comercials i sanitari.

EDIFICACIÓ

Obres de vivendes unifamiliars, centres educatius, centres esportius.

REHABILITACIÓ

Patrimoni històric, estructura i fonamentació, fatxades i mitgeres, cobertes i terrats.

OBRA CIVIL

Subestacions, urbanitzacions.

OBRES ESPECIALS

Preses, manteniment de llits del riu, centrals nuclears, cafeteries, hotels.

REFORMES

Per a Vaseco les obres d’habilitació d’interiors suposen un desafiament, perquè es tracta de realitzar treballs en terminis de temps curts, en superfícies escasses i amb mentalitat de la importància del cost i abast així com de la planificació, el desenrotllament i la coordinació dels treballs per al seu bon fi.

Des dels seus inicis, Vaseco. S.L, ha treballat en este tipus d’obres, elaborant reformes de vivendes per al sector privat, on els nostres projectes partixen d’una idea, creant espais interiors segons la decoració que el client trie.

A més, Vaseco. S.L. ha confeccionat abundants espais de treball i locals comercials, sent sensibles a la importància que té les idònies característiques dels mateixos per al benestar de tots el que allí treballen, perquè, al seu torn, existisca un entorn que facilite la creativitat, la innovació i en definitiva, el treball ben fet.

Així mateix VASECO ha treballat en reformes d’edificis complexos, com l’és un hospital on, no solament s’avaluen les necessitats actuals, sinó també el respecte cap als malalts i professionals sanitaris així com les necessitats futures sent tot açò bàsic per a la terminació de les obres.

EDIFICACIÓ

L’activitat principal de VASECO s’ha centrat en l’execució de vivendes unifamiliars, edificis de vivendes, centres educatius i complexos esportius.

Ajudem a projectar i construir vivendes unifamiliars assessorant el client, agilitzant el procés de disseny i facilitant les idees sobre allò que vol construir en la seua nova vivenda.

Respecte als centres educatius, VASECO ha jugat un paper important a la Comunitat Valenciana, construint col·legis que brinden sensacions de pertinença i integració i que reflectisquen emocions i influïsquen en l’estat d’ànim, que promoguen el desenrotllament, les competències socials i l’aprenentatge dels alumnes.

Els centres esportius per la seua banda, requerixen un alt grau d’especialització, oferint al client el perfecte acabat de les instal·lacions realitzades, aplicant les últimes tecnologies existents en el mercat i mantenint una estètica atractiva per a l’usuari.

REHABILITACIÓ

El patrimoni arquitectònic i cultural forma part de la nostra identitat, dels nostres valors i principis comuns. És el nostre haver de recuperar els béns d’interés cultural perquè les generacions futures puguen disfrutar-ho.

L’experiència de Vaseco S.L. en l’àrea de rehabilitació és àmplia per portar des dels seus inicis executant este tipus d’obres, tant per al sector públic com a privat.

La rehabilitació comprén una gran varietat d’activitats. El nostre personal tècnic, assessora al client sobre el manteniment més convenient al tipus d’immoble i activitat que es pretén desenrotllar ajustant el servici a les necessitats i abast requerits per l’usuari i aportant solucions i coneixement en tot el procés d’intervenció.

En este tipus d’actuacions se solen donar limitacions econòmiques que resulten ser un obstacle per a resoldre-les. L’objectiu de l’empresa és trobar un equilibri entre el producte finalitzat i el cost final del mateix.

OBRA CIVIL

La construcció civil es caracteritza per un grau alt de complexitat i per ser obres de gran envergadura. L’objectiu és generar un benefici concret per a l’organització d’un territori i millorar la qualitat de vida de la comunitat.

Principalment les obres que ha realitzat Vaseco S.L., han sigut subestacions elèctriques, destinades a establir nivells de tensió adequats per a la transmissió d’energia. La seua funció consistix a transformar la tensió de les xarxes reduint-la des de tensions elevades a més baixes. Estes presenten diferents grandàries depenent de la tensió que han de transformar.

OBRES ESPECIALS

La complexitat de projectes en què hem participat, ens ha portat a créixer oferint, amb més de 29 anys d’experiència en el sector, la capacitat i el coneixement necessari per a emprendre qualsevol projecte o treball constructiu.

És per això, per la qual cosa VASECO realitza també activitats constructives amb característiques particulars, tant grans obres com intervencions menors.

Ens enriquixen els reptes difícils que ens conduïxen a anar un poc més enllà.

Compta'ns el teu cas i t'assessorem.